Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2017

23:04
Reposted fromEmisja Emisja viasmutnazupa smutnazupa
17:34
"Nie mieli facebooka, nie mieli komórek, więc okoliczności na Nich wymuszały to, że musieli być ze sobą, żeby porozmawiać, żeby się poczuć, żeby się zakochać, znienawidzić. 
Oni musieli się dotknąć i trochę poobcować ze sobą, no my... My niekoniecznie już musimy."

szkoda.
— J. Pawłowski
Reposted fromnathloves nathloves viavstane vstane
17:33
Ładna kobieta rozmawia głośno i nerwowo w metrze, nagle przerywa i głośno pyta pasażerów:
- Kto z was by mnie zabrał do kina?
Z uśmiechami podnosi się śmiało kilka rąk, niektórzy pytają o której...
Kobieta wraca do rozmowy telefonicznej:
- Słyszysz, palancie? A ty mi obiecujesz 3 dni.
W wagonie oklaski, kobieta chowa twarz w dłoniach, wychodzi na najbliższym przystanku.
— Przed chwilą, Londyn, piccadilly line.
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viavstane vstane
17:33
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viavstane vstane
17:31
8090 c1b3 400
Reposted fromgplyr gplyr viacitiesofnight citiesofnight
17:30
2864 5728 400
Reposted frombrumous brumous viamrdrunkteen mrdrunkteen
17:30
3410 db51 400
Reposted fromtfu tfu viatobecontinued tobecontinued
17:29
3833 6160 400
Reposted fromamatore amatore viatobecontinued tobecontinued
17:29

October 30 2017

20:29
20:28
8266 02ab 400
Reposted fromerial erial viasoko soko
20:28
2845 97cc 400
Reposted fromluksfer luksfer viasoko soko
20:24
20:24
I wcale nie chodzi o seks, tylko o długie, niekończące się rozmowy i całkowitą akceptację drugiej osoby.
— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea viaiamanartist iamanartist
20:24
4878 6343 400
Reposted fromzrazik zrazik viaiamanartist iamanartist

October 29 2017

12:02
12:02
5107 eb75 400
Reposted fromtfu tfu viatobecontinued tobecontinued
12:01
5184 917c 400

October 15 2017

16:29
2003 18fc 400
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamempra mempra
16:28
0947 f258 400
Reposted fromtfu tfu viamempra mempra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl