Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 08 2017

09:58
2580 d70a 400
Podobno Wrocław poczuł się Wenecją
Reposted fromTenSigis TenSigis viaiblameyou iblameyou
09:57
8347 605d 400
Reposted fromScofield Scofield viainvissiblee invissiblee
09:57
09:55
3304 89d2
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaiblameyou iblameyou
09:55
8923 4e2f 400
Reposted fromartlover artlover viafreska freska
09:54
5047 5c1d 400
Reposted fromtosiaa tosiaa viadrunkwhipster drunkwhipster

May 07 2017

13:51
9163 288e
Reposted fromnonecares nonecares viaadurowe adurowe
13:50
4948 f3dd 400
Reposted fromdailylife dailylife viaadurowe adurowe
13:48
- Kochasz go ?
- A wyglądam jakbym kochała ?
- Wyglądasz jakby to on Cie nie kochał.
13:47
13:46
5496 07d2 400
Reposted fromhysterie hysterie viachorera chorera
13:46
13:42
3411 498b 400
Reposted fromagathaa agathaa vialaj laj
13:36
0449 32e5 400
Reposted fromverronique verronique viafilmowy filmowy
13:36
6121 5564 400
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaadurowe adurowe
13:34
9149 6ab2 400
Reposted fromwronia wronia vianietutejsza nietutejsza
13:33
Reposted frommuladhara muladhara vialittlefool littlefool
13:31
tak naprawdę chodzi o codzienność. o herbatę wypitą w spokoju rano. o wspólnie zjedzoną kolację. o to, kto wstawi pranie. o kupno soczystych, słodkich pomidorów. o makaron z serem i brokułami. o własną hodowlę ziół na balkonie. poranne pieszczoty z kotem. trzymanie się za dłonie. nową, różową szminkę. delikatne promienie słońca na skórze. planowanie wakacyjnych podróży. każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. nie chodzi o to by być w życiu najlepszym. chodzi o to by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viaeternia eternia
13:30
2891 d646 400
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialottee lottee
13:30
8565 5ab9 400
Reposted fromtosiaa tosiaa viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl