Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 07 2017

13:46
13:42
3411 498b 400
Reposted fromagathaa agathaa vialaj laj
13:36
0449 32e5 400
Reposted fromverronique verronique viafilmowy filmowy
13:36
6121 5564 400
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaadurowe adurowe
13:34
9149 6ab2 400
Reposted fromwronia wronia vianietutejsza nietutejsza
13:33
Reposted frommuladhara muladhara vialittlefool littlefool
13:31
tak naprawdę chodzi o codzienność. o herbatę wypitą w spokoju rano. o wspólnie zjedzoną kolację. o to, kto wstawi pranie. o kupno soczystych, słodkich pomidorów. o makaron z serem i brokułami. o własną hodowlę ziół na balkonie. poranne pieszczoty z kotem. trzymanie się za dłonie. nową, różową szminkę. delikatne promienie słońca na skórze. planowanie wakacyjnych podróży. każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. nie chodzi o to by być w życiu najlepszym. chodzi o to by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viaeternia eternia
13:30
2891 d646 400
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialottee lottee
13:30
8565 5ab9 400
Reposted fromtosiaa tosiaa viatobecontinued tobecontinued

April 15 2017

15:14
15:14
0692 a617 400
15:11
1236 c8c7 400
Reposted fromlittlefool littlefool viatobecontinued tobecontinued
15:10
15:08
4419 f0b9 400

Me escaping responsibilities.

Reposted fromwit wit viatobecontinued tobecontinued
15:07
1329 3ecb 400
Reposted fromgrobson grobson viamentality mentality
15:07
5940 f2b1 400
Reposted fromtwice twice viaaynis aynis

March 13 2017

16:27
7440 adbc 400
Reposted bydusixgoszkokasprzak88

July 10 2015

22:36
0160 7b6f 400
Reposted fromgreens greens viathatwasntadream thatwasntadream
22:35
9471 c08d 400
Reposted fromnadianterpretacja nadianterpretacja viatilde tilde
22:34
4125 e185 400
ramka :)
Reposted fromMerlinka Merlinka viaeternia eternia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl