Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2018

21:15
3901 834f 400
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viarevalie revalie
21:14
Reposted fromshakeme shakeme viarevalie revalie

January 16 2018

17:48
9432 1ab6 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viatobecontinued tobecontinued
17:40
7955 9ca1 400
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu viadobby dobby
17:39
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
17:39
5887 ba46 400
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viadobby dobby
17:39
16:55
7474 7d6a 400
Reposted fromnyaako nyaako viawhiskywithsprite whiskywithsprite
16:54
9700 9278 400
Reposted frompiepszoty piepszoty viatobecontinued tobecontinued

November 30 2017

23:34
9896 b35c 400
23:33
4536 349a 400
Barcelona
Reposted fromvolldost volldost viastrawberrylove strawberrylove
23:30
23:26
5066 41ec 400
23:25

Większość kobiet ma proste potrzeby i naprawdę nie wymaga wiele. Coś do jedzenia. Ładny ciuch. Kawałek wygodnego łóżka. No i przede wszystkim żadnych idiotów.

— - Rafał Wicijowski
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viachorera chorera
23:25
8955 6b7f 400

November 04 2017

23:04
Reposted fromEmisja Emisja viasmutnazupa smutnazupa
17:34
"Nie mieli facebooka, nie mieli komórek, więc okoliczności na Nich wymuszały to, że musieli być ze sobą, żeby porozmawiać, żeby się poczuć, żeby się zakochać, znienawidzić. 
Oni musieli się dotknąć i trochę poobcować ze sobą, no my... My niekoniecznie już musimy."

szkoda.
— J. Pawłowski
Reposted fromnathloves nathloves viavstane vstane
17:33
Ładna kobieta rozmawia głośno i nerwowo w metrze, nagle przerywa i głośno pyta pasażerów:
- Kto z was by mnie zabrał do kina?
Z uśmiechami podnosi się śmiało kilka rąk, niektórzy pytają o której...
Kobieta wraca do rozmowy telefonicznej:
- Słyszysz, palancie? A ty mi obiecujesz 3 dni.
W wagonie oklaski, kobieta chowa twarz w dłoniach, wychodzi na najbliższym przystanku.
— Przed chwilą, Londyn, piccadilly line.
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viavstane vstane
17:33
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viavstane vstane
17:31
8090 c1b3 400
Reposted fromgplyr gplyr viacitiesofnight citiesofnight
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...